Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Comunicari stiintifice studentesti - 2010


Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti este o manifestare organizată de Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi intenţionează:
 • Să ofere studenţilor posibilitatea de a-şi susţine public, într-o atmosferă academică, rezultatele activităţii didactice şi de cercetare, din ultimul an;
 • Să reprezinte un moment de dialog constructiv între studenţi, reprezentanţi ai companiilor din domeniul IT&C şi cadre didactice;
 • Să ofere studenţilor răspunsuri la câteva întrebări:
  • Cât de bine ştiu să-mi prezint rezultatele muncii?
  • Ştiu să tehnoredactez o lucrare ştiinţifică şi să realizez o prezentare PowerPoint?
  • Reuşesc să-mi stăpânesc emoţiile şi să am un discurs coerent?
  • Sunt capabil să atrag atenţia unui angajator?
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în limba engleză în Secţia Automatică şi Calculatoare a Buletinului editat de Universitatea Tehnică Iaşi.
Important este să participăm!

Catedra de Automatică şi Informatică Aplicată

Catedra de Calculatoare

3 - 11 mai 2010 Înscrierea studenţilor/echipelor şi trimiterea lucrărilor la secretarii comisiilor de jurizare
12 mai 2010 Stabilirea programului sesiunii
13 mai 2010 ora 12: Desfăşurarea sesiunii de comunicări

ora 17: Conferirea distincţiilor şi Intâlnire studenţi – reprezentaţi companii IT&C - profesori

Ne dorim ca şi în acest an să avem în mijlocul nostru atât reprezentanţi ai unor importante companii de IT&C care deseori ne-au susţinut (burse, stagii de practică, materiale didactice), cât şi companii cu care vom dezvolta în viitor relaţii de colaborare. Sperăm ca această întâlnire să ofere companiilor posibilitatea de a analiza cele mai bune rezultate ale studenţilor de la AC, iar studenţii să beneficieze de feedback-ul necesar.

Lista companiilor care vor participa la manifestare va fi publicata ulterior.


La comunicări sunt invitaţi să participe studenţi din toţi anii de la studiile de licenţă şi masterat. Studenţii îşi vor prezenta realizările obţinute prin:
 • elaborarea proiectelor de finalizare a studiilor
 • preocupările de “hobby” pe direcţiile secţiunilor sesiunii
 • idei interesante, originale, implementate în laboratoarele facultăţii
 • participare la contracte de cercetare sau la programe de colaborare.
Condiţiile de participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti:
 • echipa/studentul să aibă un îndrumător cadru didactic
 • să se înscrie la una din secţiunile manifestării şi să trimită lucrarea persoanelor de contact
 • lucrarea trebuie tehnoredactată conform instrucţiunilor
 • să pregătească o expunere în Power Point de aproximativ 10 minute
 • să prezinte realizarea practică sau implementarea software funcţională
Ultima actualizare: 20 Mai 2010
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.