Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Admitere: studii universitare de licenţă
Important! Pregatire la matematica pentru concursul de Admitere
- program -

Facultatea de Automatica si Calculatoare organizeaza sedinte de pregatire la matematica pentru concursul de Admitere - sesiunea 2015.
Aceste sedinte vor incepe din data de 7.03.2015, ora 10:00, in Amfiteatrul AC0-1 din cladirea facultatii, conform programului afisat.

Culegere de probleme de matematica pentru Admitere 2015

Model de subiect la matematica din iulie 2013Facultatea de Automatica si Calculatoare organizeaza Admiterea 2015 la studii universitare de licenta (4 ani) pe doua domenii de studiu: Calculatoare si tehnologia informatiei si Ingineria sistemelor (Automatica si informatica aplicata).

Admiterea se desfasoara pe domenii de licenta si forma de finantare (buget sau taxa). Candidatii, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, pot opta la înscriere pentru oricare din cele doua domenii si oricare din cele doua forme de finantare, în ordinea preferintelor.

Studentii admisi în domeniul de studiu Calculatoare si tehnologia informatiei vor urma în primii doi ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului si vor opta la sfârsitul anului II de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare si Tehnologia informatiei.

Studentii admisi în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializarii Automatica si informatica aplicata, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatica sau de Informatica aplicata.

Absolventii studiilor universitare de licenta ai Facultatii de Automatica si Calculatoare primesc Diploma de Licenta si calificarea de Inginer în domeniul si programul de studii absolvite.

Toti candidatii declarati admisi si înmatriculati în anul I de studiu, care nu au domiciliul în Iasi, vor avea asigurate locuri de cazare subventionate în caminele studentesti din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2015-2016.

În perioada sustinerii testului grila, se poate asigura, contra cost, cazare în campusul Tudor Vladimirescu.
Important! Pregatire la matematica pentru concursul de Admitere
- program -

Facultatea de Automatica si Calculatoare organizeaza sedinte de pregatire la matematica pentru concursul de Admitere - sesiunea 2015.
Aceste sedinte vor incepe din data de 7.03.2015, ora 10:00, in Amfiteatrul AC0-1 din cladirea facultatii, conform programului afisat.

Culegere de probleme de matematica pentru Admitere 2015

Model de subiect la matematica din iulie 2013Facultatea de Automatica si Calculatoare organizeaza Admiterea 2015 la studii universitare de licenta (4 ani) pe doua domenii de studiu: Calculatoare si tehnologia informatiei si Ingineria sistemelor (Automatica si informatica aplicata).

Admiterea se desfasoara pe domenii de licenta si forma de finantare (buget sau taxa). Candidatii, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, pot opta la înscriere pentru oricare din cele doua domenii si oricare din cele doua forme de finantare, în ordinea preferintelor.

Studentii admisi în domeniul de studiu Calculatoare si tehnologia informatiei vor urma în primii doi ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului si vor opta la sfârsitul anului II de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare si Tehnologia informatiei.

Studentii admisi în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializarii Automatica si informatica aplicata, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatica sau de Informatica aplicata.

Absolventii studiilor universitare de licenta ai Facultatii de Automatica si Calculatoare primesc Diploma de Licenta si calificarea de Inginer în domeniul si programul de studii absolvite.

Toti candidatii declarati admisi si înmatriculati în anul I de studiu, care nu au domiciliul în Iasi, vor avea asigurate locuri de cazare subventionate în caminele studentesti din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2015-2016.

În perioada sustinerii testului grila, se poate asigura, contra cost, cazare în campusul Tudor Vladimirescu.


Calendar admitere

Sesiunea Iulie 2015

Inscrierea candidatilor 13-18 iulie 2015
Sustinere test grila la matematica (din programa bac m_mate_info) 20 iulie 2015
Afisare rezultate test grila 20 iulie 2015
Afisare rezultate preliminare admitere 21 iulie 2015
Completare dosare cu acte in original 22-25 iulie 2015
Afisare rezultate Etapa I 25 iulie 2015
Completare dosare etapa II 27-30 iulie 2015
Afisare rezultate finale admitere sesiunea iulie 2015 31 iulie 2014
Domeniu de studii: Calculatoare si tehnologia informatiei
Programe de studii: Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Buget: 128 locuri
Taxa: 32 locuri
Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatica si informatica aplicata

Buget: 128 locuri
Taxa: 18 locuri
Informatii generale

Admiterea se realizeaza pe facultate, cu optiuni pentru cele doua domenii de studii.

La înscriere se depune un singur dosar si se plateste o singura taxa de admitere, indiferent de numarul de optiuni.

Admiterea la Calculatoare si tehnologia informatiei (CTI) se face pe baza unui test de matematica si a mediei de la bacalaureat.

Admiterea la Ingineria sistemelor (Automatica si informatica aplicata) se face pe baza concursului de dosare sau (optional) pe baza unui test de matematica si a mediei de la bacalaureat.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa va adresati secretariatului facultatii:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro

CTI - Test grila
IS - Concurs dosare sau test grila
Metoda repartitie
Admitere olimpici

Admiterea se realizeaza pe facultate, cu optiuni pentru cele doua domenii de studii.

La înscriere se depune un singur dosar si se plateste o singura taxa de admitere, indiferent de numarul de optiuni.

Admiterea la Calculatoare si tehnologia informatiei (CTI) se face pe baza unui test de matematica si a mediei de la bacalaureat.

Admiterea la Ingineria sistemelor (Automatica si informatica aplicata) se face pe baza concursului de dosare.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa va adresati secretariatului facultatii:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro

TEST GRILA

MA = 0,9×NTG + 0,1×MB

unde:
MA = Media de Admitere
NTG = Nota la testul grila
MB = Media la examenul de Bacalaureat

Obs: Nota la testul grila trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5.

Pentru testul grila este valabila programa de matematica M_mate-info de la examenul de bacalaureat 2015. Testul grila va avea 20 de subiecte, din care:

 • 50 % - algebra
 • 35 % - analiza matematica
 • 15 % - geometrie si trigonometrie.

Fiecare subiect va avea 4 variante, din care una singura este corecta.

Durata testului: 3 ore.

Exemple de teste de matematica pentru admiterea la CTI:


Pot opta pentru CTI si candidatii care au absolvit bacalaureatul cu o proba de matematica de alt tip decat M_mate-info, cu conditia sa sustina testul grila de admitere din programa de matematica M_mate-info.

Concurs de dosare

MAD = 0,5×Mbac + 0,5×ND

unde:
MBac = media examenului de bacalaureat
ND = nota la una din disciplinele Matematica, Fizica sau Informatica (la alegere), obtinuta la examenul de bacalaureat

Optional - Test-grila - din programa de matematica la bacalaureat M_mate-info

Media de admitere: MAT = 0,9×NTG + 0,1×Mbac

unde:
NTG = nota la testul grila
MBac = media examenului de bacalaureat

Admiterea la Facultatea AC se organizează pe cele doua domenii de studii: IS și CTI.
La înscriere se depune un singur dosar și se poate opta pentru unul sau ambele domenii, în ordinea preferințelor.


Un candidat care optează pentru IS trebuie să aleagă la inscriere cum se va calcula media sa de admitere la IS:

 • cu formula de la concursul de dosare (MAD = 0,5 Mbac + 0,5 ND)

 • sau cea care ia in calcul nota de la testul grilă (MAT = 0,9 NTG + 0,1 Mbac)

Un candidat care la înscriere a ales ca media de admitere la IS să fie cea de la concursul de dosare (MAD = 0,5 Mbac + 0,5 ND) va susține testul grilă doar dacă dacă a optat și pentru CTI, dar media sa de admitere la IS nu va lua în calcul nota obținută la testul grilă.

Un candidat care la înscriere a ales ca media de admitere la IS să fie cea bazată pe testul grilă (MAT = 0,9 NTG + 0,1 Mbac) este obligat să se prezinte la testul grilă pentru a fi admis la IS. În caz contrar, va fi declarat absent.

Repartizarea pe optiuni a candidatilor declarati admisi se va face în functie de Media de Admitere (calculata cu formula corespunzatoare optiunii), în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimata în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.

Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota la proba de Matematica/Informatica/Fizica la Bacalaureat (NMIFB)
 2. Media examenului de Bacalaureat (MB).


Un set de exemple de aplicare a procedurii de repartitie pe optiuni poate fi consultat aici

Este admis fără examen Castigatorul locului I la concursul “IT Marathon”, sectiunea “Programator junior” organizat de LSAC in colaborare cu Facultatea de Automatica si Calculatoare.

Sunt admisi fara examen candidatii care în clasa a XI-a sau/si a XII-a au luat premiul 1, 2, 3 sau mentiune la unul din concursurile urmatoare aflate pe lista de finantare a Ministerului Educatiei Nationale din România:

Concursuri nationale

 • Olimpiada Nationala de Informatica
 • Olimpiada Nationala de Tehnologia informatiei
 • Olimpiada Nationala de Matematica
 • Olimpiada Nationala de Fizica

Concursuri internationale

 • Olimpiada Internationala de Matematica
 • Balcaniada de Matematica
 • Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori
 • Olimpiada Internationala de Matematica pentru eleve
 • Olimpiada de Matematica pentru Liceele Maghiare din Europa
 • Olimpiada Internationala de Fizica
 • Concursul International Bilateral de Fizica
 • Concursul International „Young Physicist Tournament”
 • Olimpiada Pluridisciplinara „Tuymaada”
 • Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori
 • Olimpiada Internationala de Informatica
 • Olimpiada de Informatica a Tarilor din Europa Centrala
 • Balcaniada de Informatica
 • Balcaniada de Informatica pentru Juniori
 • Turneul de Informatica

Ultima actualizare: 12 Iulie 2015
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.