Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Admitere: studii universitare de licenţă


Facultatea de Automatica si Calculatoare organizeaza Admiterea 2016 la studii universitare de licenta (4 ani) pe doua domenii de studiu: Calculatoare si tehnologia informatiei si Ingineria sistemelor (Automatica si informatica aplicata).

Facultatea de Automatica si Calculatoare organizeaza sedinte de pregatire la matematica pentru concursul de Admitere - sesiunea 2016. Programul acestor sedinte este disponibil aici.

Admiterea se desfasoara pe domenii de licenta si forma de finantare (buget sau taxa). Candidatii, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, pot opta la înscriere pentru oricare din cele doua domenii si oricare din cele doua forme de finantare, în ordinea preferintelor.

Studentii admisi în domeniul de studiu Calculatoare si tehnologia informatiei vor urma în primii doi ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului si vor opta la sfârsitul anului II de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare si Tehnologia informatiei.

Studentii admisi în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializarii Automatica si informatica aplicata, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatica sau de Informatica aplicata.

Absolventii studiilor universitare de licenta ai Facultatii de Automatica si Calculatoare primesc Diploma de Licenta si calificarea de Inginer în domeniul si programul de studii absolvite.

Toti candidatii declarati admisi si înmatriculati în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iasi, vor avea asigurate locuri de cazare în caminele studentesti din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2016-2017.

În perioada sustinerii testului grila, se poate asigura, contra cost, cazare în campusul Tudor Vladimirescu.


Facultatea de Automatica si Calculatoare organizeaza Admiterea 2016 la studii universitare de licenta (4 ani) pe doua domenii de studiu: Calculatoare si tehnologia informatiei si Ingineria sistemelor (Automatica si informatica aplicata).

Facultatea de Automatica si Calculatoare organizeaza sedinte de pregatire la matematica pentru concursul de Admitere - sesiunea 2016. Programul acestor sedinte este disponibil aici.

Admiterea se desfasoara pe domenii de licenta si forma de finantare (buget sau taxa). Candidatii, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, pot opta la înscriere pentru oricare din cele doua domenii si oricare din cele doua forme de finantare, în ordinea preferintelor.

Studentii admisi în domeniul de studiu Calculatoare si tehnologia informatiei vor urma în primii doi ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului si vor opta la sfârsitul anului II de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare si Tehnologia informatiei.

Studentii admisi în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializarii Automatica si informatica aplicata, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatica sau de Informatica aplicata.

Absolventii studiilor universitare de licenta ai Facultatii de Automatica si Calculatoare primesc Diploma de Licenta si calificarea de Inginer în domeniul si programul de studii absolvite.

Toti candidatii declarati admisi si înmatriculati în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iasi, vor avea asigurate locuri de cazare în caminele studentesti din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2016-2017.

În perioada sustinerii testului grila, se poate asigura, contra cost, cazare în campusul Tudor Vladimirescu.


Calendar admitere

Sesiunea Iulie 2016
Inscrierea candidatilor 18-23 iulie 2016
Sustinere test grila la matematica (din programa bac m_mate_info) 25 iulie 2016
Afisare rezultate test grila 25 iulie 2016
Afisare rezultate preliminare admitere 26 iulie 2016
Depunere acte in original - Etapa I 26-28 iulie 2016
Afisare rezultate etapa I 28 iulie 2016
Depunere acte in original - Etapa II 29-30 iulie 2016
Afisare rezultate finale admitere 31 iulie 2016
Domeniu de studii: Calculatoare si tehnologia informatiei
Programe de studii: Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Buget: 143 locuri
Taxa: 41 locuri

Romani de pretutindeni (cu bacalaureat in alte tari)
Cu bursa: 2 locuri
Fara bursa: 4 locuri
Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatica si informatica aplicata

Buget: 135 locuri
Taxa: 13 locuri

Romani de pretutindeni (cu bacalaureat in alte tari)
Cu bursa: 1 loc
Fara bursa: 1 loc
Informatii generale

Admiterea se realizeaza pe facultate, cu optiuni pentru cele doua domenii de studii.

La înscriere se depune un singur dosar si se plateste o singura taxa de admitere, indiferent de numarul de optiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatica si Calculatoare se face pe baza unui test de matematica si a mediei de la bacalaureat. Testul de matematica se bazeaza pe programa de matematica M_mate-info. Media de admitere se calculeaza conform formulei:

MA = 0,8*NTG + 0,2*MB
unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota la testul grila
 • MB = Media la examenul de Bacalaureat
Obs: Nota la testul grila trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa va adresati secretariatului facultatii:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat [at] ac [dot] tuiasi [dot] ro

Metoda repartitie
Conditii speciale de admitere / Admitere olimpici

Admiterea se realizeaza pe facultate, cu optiuni pentru cele doua domenii de studii.

La înscriere se depune un singur dosar si se plateste o singura taxa de admitere, indiferent de numarul de optiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatica si Calculatoare se face pe baza unui test de matematica si a mediei de la bacalaureat. Testul de matematica se bazeaza pe programa de matematica M_mate-info. Media de admitere se calculeaza conform formulei:

MA = 0,8*NTG + 0,2*MB
unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota la testul grila
 • MB = Media la examenul de Bacalaureat
Obs: Nota la testul grila trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa va adresati secretariatului facultatii:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat [at] ac [dot] tuiasi [dot] ro

Repartizarea pe optiuni a candidatilor declarati admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimata în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.

Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota la proba de Matematica/Informatica/Fizica la Bacalaureat (NMIFB)
 2. Media examenului de Bacalaureat (MB).

I. Este admis fără examen Castigatorul locului I la concursul “IT Marathon”, sectiunea “Programator junior” organizat de LSAC in colaborare cu Facultatea de Automatica si Calculatoare

II. Sunt admisi fara examen candidatii care în clasa a XI-a sau/si a XII-a au luat premiul 1, 2, 3 sau mentiune la unul din concursurile urmatoare aflate pe lista de finantare a Ministerului Educatiei Nationale din România:

Concursuri nationale

 • Olimpiada Nationala de Informatica
 • Olimpiada Nationala de Tehnologia informatiei
 • Olimpiada Nationala de Matematica
 • Olimpiada Nationala de Fizica

Concursuri internationale

 • Olimpiada Internationala de Matematica
 • Balcaniada de Matematica
 • Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori
 • Olimpiada Internationala de Matematica pentru eleve
 • Olimpiada de Matematica pentru Liceele Maghiare din Europa
 • Olimpiada Internationala de Fizica
 • Concursul International Bilateral de Fizica
 • Concursul International „Young Physicist Tournament”
 • Olimpiada Pluridisciplinara „Tuymaada”
 • Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori
 • Olimpiada Internationala de Informatica
 • Olimpiada de Informatica a Tarilor din Europa Centrala
 • Balcaniada de Informatica
 • Balcaniada de Informatica pentru Juniori
 • Turneul de Informatica

Ultima actualizare: 24 Mai 2016
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.