Facultatea de Automatică şi Calculatoare
ContactUniversitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 27, IAŞI, cod 700050, ROMÂNIA
DECANAT:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
Fax Catedra de Calculatoare: +40-232-232430
Fax Catedra de Automatica şi Informatică Aplicată: +40-232-230751
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
Ultima actualizare: 26 April 2012
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.