Faculty of Automatic Control and Computer Engineering
ContactUniversitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 27, IAŞI, cod 700050, ROMÂNIA
DECANAT:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
Fax Catedra de Calculatoare: +40-232-232430
Fax Catedra de Automatica şi Informatică Aplicată: +40-232-230751
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
Last updated: 26 April 2012
©Copyright 1993-2008 - The "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi. All rights reserved.