Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Cazare

Cazari 2015 - 2016

1.10.2015

Suplimentare locuri:
  • Camin T17 - camera 714 - un loc fata (restrictionat datorita repartitiilor deja efectuate de catre celelalte facultati)
  • Camin T3 - camera 319 (va fi repartizata catre baieti sau fete in functie de numarul de studenti/studente in asteptare), camera 322 - 2 locuri baieti
  • Camin T10 - camera 326 - un loc baiat (restrictionat datorita repartitiilor deja efectuate de catre celelalte facultati)
  • Camin T19 - camera 45B - un loc baiat (restrictionat datorita repartitiilor anterioare)
Redistribuirea acestor locuri se va realiza in data de 2.10.2015, incepand cu ora 9:00, in Sala de consiliu a facultatii. Exista posibilitatea sa primim si alte locuri de cazare! Studentii care doresc un astfel de loc sunt rugati sa anunte Comisia de Cazare! Cererile vor fi solutionate conform listelor de rezerva, in ordinea punctajelor!

30.09.2015

In urma demersurilor realizate de Facultatea de Automatica si Calculatoare, a fost primita o suplimentare de 18 locuri de cazare dupa cum urmeaza:
  • Camin T2 - camera 242 (2 locuri) - repartizata pentru fete
  • Camin T11 - cate un loc in camerele 25, 120, 425, 410, 211, 115 si doua locuri in camera 126 (restrictionate pentru baieti, din cauza repartitiilor deja efectuate de catre celelalte facultati)
  • Camin T19 - Oficiu 5 (opt locuri) (oficiu mare, etaj 5) - repartizat pentru baieti
Locurile vor fi destribuite conform listelor de rezerva, in ordinea punctajelor!
Program: 8:30 - 10:30, Sala de consiliu a facultatii


DSS: Procedura de cazare pentru anul universitar 2015 - 2016

Liste cu studentii admisi in anul I - studii universitare de licenta, cu drept de cazare: specializare CTI, specializare IS
Lista cu studentii admisi in anul I - studii universitare de masterat, cu drept de cazare: toate specializarile

Programarea pe zile a studentilor integralisti, conform calendarului de mai jos, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut:
27.09.2015   29.09.2015   30.09.2015

Lista studentilor neintegralisti, cu situatii sociale si/sau medicale speciale si care pot beneficia de cazare
Lista studentilor neintegralisti, care promoveaza in anul superior de studii si care pot obtine cazare
Lista studentilor neintegralisti, care
promoveaza in anul superior de studii, aflati in asteptare

Oglinzi camine: T2 T5 T8 T9 T16 T19 T20 - 21
Oglinzi camine (actualizare: 27.09.2015): T2 T5 T8 T9 T16 T19 T20 - 21
Oglinzi camine (actualizare: 28.09.2015): T2 T5 T8 T9 T16 T19 T20 - 21
Oglinzi camine (actualizare: 29.09.2015): T2 T5 T8 T9 T16 T19 T20 - 21
Oglinzi camine (actualizare: 30.09.2015): T2 T5 T8 T9 T16 T19 T20 - 21
Precizari cu privire la oglinizi
Precizari cu privire la aplicarea regulamentului

1. Studentii din Republica Moldova, admisi prin proceduri specifice la studii universitare de licenta sau de masterat, se vor prezenta la cazare conform calendarului afisat (an I Master - 27.09.2015, incepand cu ora 11:00; an I Licenta - 28.09.2015, incepand cu ora 8:30). Acestia vor prezenta Comisiei de cazare dovada inmatricularii la studii, obtinuta de la Rectoratul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi.
2. Cererile de schimb de locuri sau cele cu privire la
optiuni ale colegilor de camera sunt in continuare supuse analizei! Se incearca solutionarea lor favorabila!
3. Studentii care au beneficiat de loc in camin prin procedura de precazare sunt rugati sa se prezinte la Comisia de cazare a facultatii, in data de 27.09.2015, ora 9:30, indiferent de ziua in care au fost programati!
4. Studentii ne-integralisti, care nu se incadreaza in cazuri medicale grave sau situatii sociale deosebite si care promoveaza in anul universitar urmator, pot primi cazare numai in limita locurilor ramase neocupate de catre studentii integralisti! Listele cu prioritati pentru aceste cazuri vor fi afisate in cursul zilei de 29.09.2015!

Calendar cazari

27.09.2015
8:30 - 9:00     Cazuri medicale severe
9:30 - 10:30     Doctoranzi (indiferent de anul de studii)
  Inregistrare precazari
10:30 - 10:45  Studenti casatoriti
10:45 - 11:00  pauza
11:00 - 13:00  Studenti admisi in anul I de studii de masterat
13:00 - 14:30 Studenti integralisti, care promoveaza in anii II, III, IV licenta sau in anul II master*
28.09.2015
8:30 - 14:30 Studenti admisi in anul I de studii de licenta
29.09.2015
8:30 - 14:30  Studenti integralisti, care promoveaza in anii II, III, IV licenta sau in anul II master*
30.09.2015
8:30 - 11:15      Studenti integralisti, care promoveaza in anii II, III, IV licenta sau in anul II master*
11:30 - 14:30 Redistribuirea locurilor ramase eventual neocupate catre studentii care promoveaza in anul universitar 2015 - 2016, dar care au acumulat restante

Nota explicativa *: listele cu programarile studentilor pe zile vor fi afisate in data de 25.09.2015, ora 18:00!

1. Situatiile medicale speciale vor fi comunicate Comisiei de Cazare via e-mail (student_ac@tuiasi.ro) pana pe data de 25.09.2015, ora 14:00. La mail se vor atasa copii scanate ale actelor din dosarul care va fi prezentat Comisiei de Cazare.

2. Studentii casatoriti sunt rugati sa transmita catre Comisia de Cazare, prin e-mail (student_ac@tuiasi.ro), o copie a certificatului de casatorie si acte doveditoare ale statutului sotului/sotiei, dupa cum urmeaza: 
a. daca sotul/sotia este student/studenta sau nu
b. in cazul in care sotul/sotia au statut de student, atunci se va specifica universitatea, facultatea si forma de incadrare (buget sau taxa)
c. in cazul in care sotul/sotia au statut de student si sunt inmatriculati la alta facultate din cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi, atunci vor lua repartitia de cazare de la facultatea la care sunt inmatriculati si vor aduce acest loc la schimb!
d. in cazul in care sotul/sotia au statut de student si sunt inmatriculati la alta universitate din Iasi, atunci acestia vor primi repartitie NUMAI in cazul in care prezinta o adeverinta de la Comisia de Cazare a facultatii respective, din care sa reiasa faptul ca pentru anul universitar 2015 - 2016 NU au primit loc de cazare in caminele acelei facultati.

3. In cazul în care se doresc schimburi de locuri cu studentii inmatriculati la alte facultati din cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi, atunci optiunile de schimb vor fi comunicate via e-mail (student_ac@tuiasi.ro) catre Comisia de Cazare a facultatii pana la data de 25.09.2015, ora 14:00. Cererea va include în clar numele studentilor implicati in schimb si motivul obiectiv al solicitarii (exemplu: frati inmatriculati la studii la facultati diferite din cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi).

4. In atentia studentilor integralisti: in cazul in care doriti sa va pastrati locul de cazare obtinut in anul universitar anterior (2014 - 2015), veti transmite optiunea voastra prin e-mail (student_ac@tuiasi.ro) pana la data de 25.09.2015, ora 10:00. Fiecare cerere astfel primita va fi analizata de catre membrii Comsiei de Cazare.

5. Studentii care au obtinut rezultate deosebite (premii la diferite concursuri studentesti, lucrari stiintifice publicate, etc.) sau care au participat la diferite activități de voluntariat organizate de facultate sau de organizațiile studențești, desfășurate în beneficiul studenților facultății sau în beneficiul facultății POT BENEFICIA ANUL ACESTA DE UN PUNCTAJ SUPLIMENTAR, care sa le acorde o prioritate mai mare in alegerea unei camere in camin! Pentru a beneficia de acest punctaj suplimentar, studenții vor trimite via e-mail către Comisia de Cazare a facultății (adresa e-mail: student_ac@tuiasi.ro) lista de activități desfășurate în anul universitar 2014 – 2015 însoțită de copii scanate ale actelor doveditoare!

Observatie: toate mail-urile adresate Comsiei de Cazare vor avea ca subiect textul “In atentia comisiei de cazare”, insotit de o explicatie succinta (exemplu pentru caz medical special: In atentia comisie de cazare - caz medical).


Arhiva 2014-2015
Arhiva 2013-2014
Ultima actualizare: 1 Octombrie 2015
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.