Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Studii

Licenţă Începând cu admiterea din anul 2005, Facultatea de Automatică şi Calculatoare organizează studii universitare de licenţă în sistem Bologna (4 ani), 2009 fiind anul în care va absolvi prima promoţie a acestui ciclu de studii.

În acelasi timp, seriile anterioare şi-au continuat studiile universitare de lungă durată (5 ani), 2009 fiind anul în care va absolvi ultima promoţie a acestui tip de studii.
Master Începând cu admiterea din anul 2008, absolvenţii studiilor universitare de lungă durată şi, odata cu admiterea din 2009, absolvenţii studiilor universitare de licenţă îşi pot continua pregătirea în cadrul programelor de studii universitare de master (cu o durată de 2 ani).
Doctorat Începând din 2005, absolvenţii studiilor universitare de lungă durată pot urma studiile universitare de doctorat (3 ani) în cadrul Şcolii Doctorale în regim cu frecvenţa (cu sau fără bursă) şi în regim fără frecvenţă (cu taxa).
În acelaşi timp, îşi continuă activitatea doctoranzii înmatriculaţi înainte de 2005 la studii de doctorat cu frecvenţă (4 ani) sau fără frecvenţă (8 ani).

Postuniversitare Facultatea de Automatică şi Calculatoare poate organiza studii academice postuniversitare şi studii postuniversitare de specializare pentru absolventii cu diplomă ai învătământului universitar de lungă durată, precum şi cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru absolvenţii cu diplomă ai învătământului universitar de lungă sau scurtă durată, în regim cu taxă.
Perfecţionare Facultatea de Automatica şi Calculatoare organizează perfecţionarea de specialitate, metodică şi psihopedagogicăa a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar pentru obţinerea definitivării în învătământ şi a gradelor didactice I şi II în specializările Automatizări şi Calculatoare.
Ultima actualizare: 23 Iunie 2013
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.