Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Departamente

Facultatea de Automatică şi Calculatoare este formată din două departamente, care gestionează fiecare câte un domeniu de studiu.

Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată
Domeniul Ingineria sistemelor
Departamentul de Calculatoare
Domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ultima actualizare: 12 Iulie 2016
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.