Facultatea de Automatică şi Calculatoare

AC Facultatea de Automatica si Calculatoare

Bine ati venit!
TUIASI
Admitere 2014 Studii Departamente Realizari ale studentilor Cercetare
Admitere Licenta - sesiunea iulie 2014

Rezultatele sesiunii de admitere din iulie 2014

Candidati Admisi CTI

Candidati Admisi IS

Candidati Retrasi

Candidati Respinsi CTI

Liste de rezerva  CTI  IS

Lista candidatilor admisi:
 • 22.07.2014:   CTI   IS
 • 23.07.2014:   CTI   IS
 • 24.07.2014:   CTI   IS
 • 25.07.2014:   CTI   IS
 • 26.07.2014:   CTI   IS
 • 28.07.2014:   CTI   IS
 • 29.07.2014:   CTI   IS
Candidatii declarati admisi in perioada 26.07 2014 - 29.07.2014 trebuie, in mod obligatoriu, sa se inscrie pe locul ocupat prin concurs in ziua urmatoare celei in care au fost declarati admisi, pana la ora 14:30!! (cei declarati admisi pe 26.07.2014 se vor inscrie luni, 28.07.2014) Inscrierea presupune prezentarea la facultate pentru completarea dosarului cu adeverinta de Bacalaureat in original, foaia matricola in original si copie legalizata si achitarea taxei de inmatriculare de 30 de lei. Candidatii care nu s-au inscris pana la termenul specificat vor fi declarati respinsi si locurile astfel eliberate vor fi ocupate de candidatii de pe listele de rezerva!!

Lista de rezerva: 
 • 22.07.2014:   CTI   IS
 • 23.07.2014:   CTI   IS
 • 24.07.2014:   CTI   IS
 • 25.07.2014:   CTI   IS
 • 26.07.2014:   CTI   IS
 • 28.07.2014:   CTI   IS
 • 29.07.2014:   CTI   IS
(candidatii aflati pe listele de rezerva pot fi declarati admisi in urma unor retrageri de dosare)

Lista candidatilor respinsi:  
 • 22.07.2014:   CTI
 • 23.07.2014:   CTI
 • 24.07.2014:   CTI
 • 25.07.2014:   CTI
 • 26.07.2014:   CTI
 • 28.07.2014:   CTI
 • 29.07.2014:   CTI
Pentru retragerea dosarului din concurs, candidatul trebuie sa se prezinte la Comisia de Admitere cu un act de identitate.

Lista candidatilor retrasi:

Programul comisiei de admitere:
    Luni-Vineri: 9:00 - 15:00
    Sambata: 9:00 - 14:00

In urma contestatiilor depuse, Comisia de elaborare a subiectelor a constatat faptul ca o intrebare (care se regasea pe toate cele 4 variante de teze) era ambigua, niciuna dintre variantele de raspuns nefiind corecta. Din acest motiv, pentru toti candidatii intrebarea respectiva a fost notata cu 0.4 puncte, indiferent de raspunsul selectat de candidat.

Rezultatele testului grila din data de 22.07.2014, ora 13:29 (in urma solutionarii contestatiilor depuse)

Rezultatele testului grila din data de 21.07.2014, ora 20:20

Calendar admitere

Taxa de inmatriculare: 30 lei

Exemplu de aplicare a procedurii de repartitie

Statistica admitere - sesiunea iulie 2013

Admitere Master - sesiunea septembrie 2014

Calculatoare incorporate (CI) - 5 locuri buget, 5 locuri taxa

Sisteme distribuite si tehnologii web (SDTW) - 3 locuri taxa

Distributed Systems and Web Technologies (DSWT) - 9 locuri buget, 5 locuri taxa

Sisteme si control automat (SCA) - 4 locuri buget, 5 locuri taxa

Systems and control (SC) - 2 locuri buget, 4 locuri taxa

Sisteme de control incorporate - 14 locuri buget, 5 locuri taxa

Calendar admitere:

   Inscrieri: 18.09.2014 - 19.09.2014

   Test limba engleza (DSWT, SC): 20.09.2014

   Interviu (SCA, SC, SCI): 20.09.2014

  
Afisarea rezultatelor preliminare: 20.09.2014

   Completarea dosarelor cu acte in original:
   22.09.2014 - 24.09.2014 

  
Afisarea rezultatelor finale: 24.09.2014
 

Candidatii admisi la specializarile aferente studiilor universitare de master - sesiunea Iulie 2014:

CI       SDTW       DSWT
SCA       SC       SCI


Programul comisiei de admitere:
    Luni-Vineri: 9:00 - 15:00
    Sambata: 9:00 - 14:00


Calendar admitere

Taxa de inmatriculare: 30 lei

Facultatea de Automatica si Calculatoare
pregateste ingineri în domeniul IT prin programele de studii de licenta (Automatica si informatica aplicata, Calculatoare si Tehnologia informatiei), masterat si doctorat din cadrul domeniului de ierahizare Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, clasificat în categoria A a celor mai performante programe. Rata de reusita la angajare a absolventilor, dupa finalizarea studiilor, este una foarte ridicata, acestia fiind apreciati de companii importante precum Microsoft, IBM, Continental, Endava sau Delphi.

In cele trei centre de cercetare, dintre care unul de excelenta, se pune un accent deosebit pe cercetarea stiintifica desfasurata în laboratoare moderne de teoria sistemelor, microcontrolere, instrumentatie si procesarea semnalelor, calcul de mare performanta, controlul proceselor, robotica, CIM si inteligenta artificiala.

Colaborarea cu institutii similare pe plan international vizeaza organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilitati pentru cadre didactice si studenti, activitati de compatibilizare a curriculei. Facultatea participa la actiunile derulate în cadrul programelor europene SOCRATES-ERASMUS si asigura echivalarea rezultatelor obtinute de studenti la facultatile partenere.

prof. dr. ing. Corneliu LAZAR

Decan al Facultatii de Automatica si Calculatoare


Ştiri:
mai multe...

Evenimente
mai multe...
Ultima actualizare: 30 Iulie 2014
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.